Kozmetik Ürünler Bildirim Portalı (CPNP), kozmetik ürünlerlerin teknik uygunluğuyla ilgili belirli bilgileri göndermek için çevrimiçi bir bildirim sistemidir. Kozmetik ürünlere ilişkin (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğün uygulanması için oluşturulmuş ve bu mevzuat kapsamındaki 28 AB Üye Devleti + 4 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesini uyumlu hale getirmeyi amaçlamıştır.

CPNP ne için kullanılır?

Yönetmelik, belirlenen Sorumlu Kişi'nin (veya AB Marka Sahibinin), kozmetik ürünler ve ürün spesifikasyonları hakkında, bunları AB Pazarında kullanıma sunmayı planlıyorsa, CPNP'ye belirli bilgileri sunması gerektiğini belirtir. Etiketleme ve çeviri değişiklikleri gibi durumlarda kozmetik ürün distribütörlerinin de bu adımları izlemesi gerekir.

CPNP'ye kimler erişebilir?

CPNP'ye gönderilen bilgiler daha sonra portal aracılığıyla ilgili Yetkili Makamlara sunularak piyasa gözetimi, analizi ve değerlendirmesinin yanı sıra gri piyasa veya sahte ürünlere karşı koruma sağlar.

Bilgiler ayrıca tıbbi tedavi ve tüketici güvenliği amaçlarıyla bireysel üye ülkelerde kurulmuş olan Zehir Kontrol Merkezleri ve diğer benzer kuruluşlar tarafından da kullanılabilir.

AB Sorumlu Kişi(ler)i ve AB Marka Sahipleri, CPNP'ye yalnızca Bildirim amacıyla erişebilir ve gönderilen, sorumlu olmadıkları diğer ürünleri inceleyemezler.

Ayrıca, CPNP'ye teknik olarak herkes Bildirim amacıyla erişebilse de, Bildirim’in ancak AB Sorumlu Kişisi tarafından doldurulduğunda ve tüm uyumluluk prosedürlerinin tamamlandığını doğrulayan geçerli bir Ürün Bilgi Dosyası ile birlikte yapıldığında geçerli ve yasal olacağını da belirtmek önemlidir. CPNP içinde Bildirim üzerine, Yetkili Makamlar tarafından herhangi bir onay verilmez; ancak, sistem tarafından Kayıt kodları sağlanır.

CPNP ne zaman tanıtıldı?

CPNP ilk olarak 11 Ocak 2012'de Yetkili Makamlar, Zehir Merkezleri ve Sorumlu Kişiler tarafından erişilebilir hale getirildi. Tam bir yıl sonra kozmetik ürün distribütörlerinin kullanımına sunuldu. 11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, CPNP, ürünlerini AB Pazarında yasal olarak satışa sunmak isteyen tüm marka sahipleri için kesinlikle zorunlu hale geldi ve 76/768 / EEC Kozmetik Direktifinden EC 1223 / Kozmetik Yönetmeliğine geçiş tamamlandı. 2009. Tıbbi cihazlar için kullanılan Eudamed gibi, CPNP de halka açık değildir.

CPNP'ye ne zaman bilgi göndermek gerekiyor?

1223/2009 (EC) Sayılı Yönetmelik kapsamında, ürün piyasaya arz edilmeden önce ve Yönetmelik hükümlerinin tamamını yerine getirdikten sonra yeni ürün bildirimi yapmakla yükümlüsünüz. Dolaşım başlamadan önce olmak şartıyla, herhangi bir an belirtilmemiştir. Bunun istisnası, ticarileştirmeden altı ay önce yapılması gereken nano malzeme içeren ürünlerin bildirimidir.

Marka sahibi AB dışındaysa, yalnızca belirlenen Avrupa Sorumlu Kişisi CPNP'ye kendi adına erişebilir ve tüm ürünlerin bildirimini gerçekleştirebilir.