MBDF'lerin Ve Konsorsiyumların Yönetimi

 

MBDF'lerin/konsorsiyumların yönetimi, sadece veri paylaşımı açısından önemli değildir. Aynı zamanda, kimya endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme açısından da önemlidir. MBDF/konsorsiyum yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, endüstriyel faaliyetlerin çevreye olan etkisini azaltma ve toplumla uyumlu bir şekilde hareket etme hedeflerine ulaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır.

MBDF'lerin/konsorsiyumların yönetimi aynı zamanda, kimya endüstrisi için gerekli olan inovasyonun sağlanmasında da önemli bir role sahiptir. Birlikte çalışan şirketler, hem kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanarak daha fazla AR-GE faaliyeti yürütebilirler hem de birbirleriyle bilgi paylaşımı yaparak endüstrinin gelişimine katkıda bulunabilirler.

Sonuç olarak, MBDF'lerin/konsorsiyumların yönetimi, kimya endüstrisi açısından çok önemli bir konudur. Etkili ve verimli bir yönetim sayesinde, şirketler yasal sorumluluklarını yerine getirebilir, hayvan deneylerinin sayısını azaltabilir, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilir, inovasyonu teşvik edebilir ve endüstriyel faaliyetlerin çevreye olan etkisini azaltabilirler.

 

MBDF Yönetim Hizmetleri

 

Mali yönetim ve raporlama hizmetleri

Bütçe planlaması ve harcama takibi

Finansal raporlama ve analiz

Üyelik ve sözleşme yönetimi

Yasal uyum ve düzenleme desteği

Rekabet hukuku uyumluluğu desteği

Sektörel düzenlemelere uyum yönetimi

MBDF/konsorsiyum üyeleri arasında iletişim koordinasyonu

Dış ilişkiler yönetimi ve tanıtım hizmetleri

 

MBDF Finans Hizmetler

 

Muhasebe hizmetleri

Gider faturalarının kaydedilmesi ve ödeme yapılması

MBDF/konsorsiyum için vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gönderilmesi

Finansal tabloların düzenlenmesi ve raporlanması

MBDF/konsorsiyumun finansal performansının izlenmesi ve raporlanması

Muhtasar ve KDV beyannamelerinin hazırlanması ve gönderilmesi

Banka hesap hareketlerinin kaydedilmesi ve izlenmesi

MBDF/konsorsiyum üyelerine borç/alacak bildirimlerinin yapılması

Mevcut finansal politikaların değerlendirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi

Mali raporlama standardı ve yasal uyum konularında danışmanlık hizmetleri.

 

MBDF Veri Yönetim Hizmetleri

Veri toplama, depolama ve işleme platformlarının tanımlanması ve sağlanması

Veri eşleştirme, birleştirme ve bütünleştirme hizmetleri

Veri temizleme, standartlaştırma ve dönüştürme hizmetleri

Veri modelleme ve analizi hizmetleri

Veri yönetimi politikalarının oluşturulması ve uygunluğunun izlenmesi

Çalışma yürütülmesi ve izleme hizmetleri

Faaliyet planlarının hazırlanması ve izlenmesi

Ajanda yönetimi ve toplantı planlaması Proje yönetimi ve proje yürütme hizmetleri

Risk yönetimi ve çözümü

MBDF'lerin ve konsorsiyumların yönetimi hizmetleri

Yapılandırılmış yönetim süreçleri oluşturma ve uygulama

Ekip yönetimi

Proaktif performans izleme ve iyileştirme

Mevcut hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi

Erişim Mektubu yönetimi hizmetleri

Çıktılarının üretilmesi

Erişim Mektubu toplanması ve yönetimi

Erişim Mektubu ücretleri ve sözleşmelerinin yönetimi