Ön Bildirimli Kabul Yazılım Sistemi (PIC) Ön Bildirimli Kabul Sistemi (PIC)

 

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı 

 

ONAY Mühendislik olarak PIC - ÖBK (Ön Bildirimli Kabul Sistemi) kaydınızın yapılması için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

PIC - ÖBK tüzüğü kapsamında ihracat bildirimine tabi olan kimyasallar

 

Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Uluslararası Ticarette Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Böcek İlaçları için Ön Bilgilendirilmiş Muvafakat Prosedürüne İlişkin Rotterdam Sözleşmesini uygulamak,

b) Tehlikeli kimyasalların uluslararası dolaşımı sırasında insan sağlığını ve çevreyi olası tehlikelerden korumak için ortak sorumluluk ve iş birliği çabalarını teşvik etmek,

c) Tehlikeli kimyasalların çevre dostu kullanımını sağlamak,

d) Tehlikeli kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmak,

e) Ulusal karar alma süreçlerini tamamlayan ve ithalat ve ihracat yapan ülkelere tehlikeli kimyasallar konusunda alınan ulusal tedbirleri ve alınan nihai düzenleyici tedbirleri dağıtmak,

tehlikeli kimyasallara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Bu Yönetmeliğin kapsamı;

1. Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapar

a) Mevzuatla yasaklanan veya büyük ölçüde kısıtlanan ve Ek-1'de sayılan kimyasallar, Bakanlık ve ilgili kurumlarca belirlenir.

b) Sözleşme kapsamında Ön Bildirimli Kabul (PIC - ÖBK) prosedürüne tabi olan Ek-2'de listelenen kimyasallar.

 

2. Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapsamaz:

a) Radyoaktif maddeler ve karışımları,

b) Atıklar,

c) Kimyasal silahların ve karışımlarının imalatında kullanılan kimyasallar,

d) Gıdalar ve gıda katkı maddeleri,

e) Hayvanlar için yem,

f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler,

g) Genetiği değiştirilmiş organizmalar.

 

3. Bu Yönetmelik, insan sağlığını ve çevreyi etkilemesi beklenmeyen miktarlarda ve her ihracatçıdan ithalatçı ülke bazında takvim yılı başına 10 kg'ı geçmeyen miktarlarda ihraç edilen kimyasalları kapsamaz. Ancak ihracatçılar bu kimyasalların araştırma veya analiz amacıyla ihraç edileceğini beyan ederek e-ÖBK sistemi üzerinden ihracat beyanları yapmaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik ve Rotterdam Sözleşmesi kapsamında, zararlı kimyasalların ihracat ve ithalatı için ulusal yetkili otoritedir. Özellikle sağlık açısından ve çevresel nedenlerle yasaklanmış veya kısıtlanmış olan sanayi kimyasalları, bitki koruma ürünleri ve biyosidal ürünler için ÖBK yönetmeliği geçerlidir. ÇŞB, bu tüzük ve sözleşmelerin uyumlaştırılması konusunda çalışmaktadır. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri (BT) sistemleriyle ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere bu konuda çalışmalar yürütmektedir.

 

Bu projenin genel amacı, Rotterdam Sözleşmesi'ne uygun olarak zararlı kimyasalların uluslararası ticaretinde ön bildirimli kabul (PIC) usulünün uygulanmasını kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türk e-PIC sistemi yazılım desteği ile sanayici ve otorite kullanıcıları arasında güvenli bir bilgi alışverişi sağlanması hedeflenmektedir. Bu, zararlı kimyasalların ihracat ve ithalatının daha etkili bir şekilde denetlenmesine yardımcı olacaktır.