KKDİK Danışmanlığı Hizmetleri

Dünya, zaman geçtikçe farkı bir hale gelmektedir. Nüfusun artmasına ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak üretim aşamasında kullanılan yöntemler de güncellenmektedir. Artık daha kısa süre içerisinde daha fazla ürün temin etmek mümkündür. Tabi bu aşamada üretim neticesinde ortaya çıkan kimyasallar da istenmeyen biçimde artmaktadır. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması olarak bilinen KKDİK yönetmeliği;

 • Üretimden kaynaklı ortaya çıkan kimyasalların kontrol altında tutulmasını,
 • Kimyasallardan insanların korunmasını,
 • Üretimden sonra ortaya çıkan kimyasallar yüzünden çevrenin kirlenmesini önlemeyi hedeflemektedir.

KKDİK yönetmeliği kapsamında her firmanın bu belgeyi alması şart değildir. Ülkemizde geçerli olan yönetmeliğe göre belge bir sene içerisinde bir tonun üzerinde kimyasal üreten firmalar tarafından temin edilmek zorundadır. Siz de KKDİK danışmanlığı sayesinde hem bu detayları hem de belgenin ne şekilde alınacağı konusunda merak edilenleri rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

KKDİK Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetleri hangi alanda veriliyor olursa olsun belli uzmanlıklar istemektedir. KKDİK için de durum bu şekildedir. Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Yönetmeliğin yürütülmesi ve değerlendirilmesi için;

 • Bakanlık tarafından açılan sınavlara girmek,
 • Sınavlardan geçer not almak şarttır.

Bahsedilen sınavları başarı ile geçenlere “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” sıfatı verilmektedir. KKDİK danışmanlık hizmetleri de aynı uzmanlar tarafından veriliyor olmak zorundadır.  Çevre mühendislerinden oluşan kimyasal değerlendirme uzmanları ekibi danışmanlık hizmetlerinin hem güvenilir hem de hızlı bir şekilde verilmesinde en önemli faktörlerin başında yer almaktadır.

KKDİK Danışmanlık Hizmetleri İçerik

Mühendislik firmalarında verilen hizmetler değişim gösterebilmektedir. Bu neden yüzünden KKDİK belgesine ihtiyaç duyan firmaların hizmet içeriklerini kontrol etmeleri önemlidir. KKDİK danışmanlık hizmetleri kapsamında sunulan temel hizmetler ön kayıt ve kayıt olarak açıklanmaktadır. İki temel hizmet aslında içerisinde onlarca farklı dal bulundurmaktadır. Zira basit gibi görülmesine karşın hem ön kayıt esnasında hem de kayıt esnasında belli belgelerin ve raporların hazırlanması lazımdır. Bu alanda işe ön inceleme yaparak başlandığı bilinmektedir. ön inceleme esnasında firmanın imal ya da ithal etmiş olduğu ürünlerin hem tonajları hem de kapsamları değerlendirme altına alınmaktadır.

KKDİK Danışmanlık Hizmetleri

KKDİK belgesi alınabilmesi için verilen hizmetler arasında KKDİK muafiyet deklarasyonu hazırlamak da bulunmaktadır. Bu işlem kayıt ve kapsam dışı olanlar için bir gerekliliktir. Verilen hizmetler arasında sonraki işlem ön kayıt aşamasıdır. Bu aşamada ön kayıt tarihlerinin geçirilmemesi çok önemlidir. Aynı şekilde ön kayıt sırasında firmaların bakanlık tarafından istenen temel belgeleri toplamaları da lazımdır. Danışmanlık hizmeti alımı belgelerin kısa süre içerisinde temini manası da taşımaktadır. Ön kayıttan sonra ise asıl kayıt için hazırlık aşamalarına geçilmektedir.

KKDİK Yönetmelik Danışmanlığı

Firmaların KKDİK yönetmeliği kapsamında kayıtlarının sorunsuz olarak tamamlanabilmesi için alanında uzman kişiler veri toplama ve değerlendirme çalışmalarına girişmektedir. Bu alanda veri boşluk analizleri ciddi mesai saatleri harcanarak yapılmaktadır. Üstelik her üretim firmasında işler değişim göstermektedir. Bu neden yüzünden açıklanan hizmetler firmalara özel şekilde tanımlanmaktadır. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi de bu bağlamdaki hizmet içeriklerinden sayılmaktadır.

KKDİK kayıt işlemleri tamamlandığında da hizmet sunumları bitmiş olmamaktadır. Gerekli güncellemelerden ya da değişimlerden firmaların haberdar olması da danışmanlık hizmetleri kapsamına girmektedir. Bu bağlamda verilen hizmetler toplanacak olduğunda;

 • Ön inceleme,
 • Ön kayıt,
 • Veri toplama ve değerlendirme,
 • Veri boşluğu analizi,
 • Veri tahmini ve değerlendirmesi,
 • Risk değerlendirmesi,
 • Kimyasal güvenlik değerlendirmesi,
 • Tam KDDİK kayıt dosyası hizmetleri şeklinde sonuçlara ulaşılmaktadır.

Hizmetler firma ihtiyaçlarına göre de şekillendirilmektedir.