TURQUALITY Programının Hedefleri

 

1. Marka Potansiyeline Sahip Firmalara Destek:

   - Global pazarlarda büyümek isteyen firmalara finansal destek sağlamak.

   - Türk firmalarının gelişimini desteklemek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 

2. Global Türk Markaları Yaratmak:

   - Potansiyel taşıyan şirketlere finansal, operasyonel ve gelişimsel destekler sağlamak.

   - Türk asıllı dünya markalarının oluşumunu teşvik etmek.

 

3. Pazarlama ve Tanıtım Desteği:

   - Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

   - Türk firmalarının marka bilincini artırmak.