Turquality REACH Destek Programı: Desteklenen Giderler

Turquality REACH Destek programı, Türkiye’nin önde gelen markalarını uluslararası arenada güçlendirmeyi ve rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir teşvik mekanizmasıdır. Bu program çerçevesinde, şirketlerin markalı ürünlerine ilişkin çeşitli zorunlu harcamaları desteklenmektedir. Aşağıda, Turquality REACH Destek programı kapsamına alınan gider kalemlerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Turquality REACH Destek programı kapsamında, şirketlerin markalı ürünlerine ilişkin pazara giriş belgeleri ile ilgili zorunlu harcamalar desteklenmektedir. Bu destek, Kararın 3. maddesinde belirtilen pazara giriş belgeleri desteği genelgesinin Ek-1/B’sinde listelenen belgelerle ilgilidir. Desteklenen giderler şunları içermektedir:

  1. Test Ücretleri: Belge ile sonuçlanmayan, yalnızca sonuç raporu çıktısı olan testler dahil olmak üzere, ürünlerin uygunluğunu doğrulamak amacıyla yapılan tüm test harcamaları.
  2. Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri: Pazara giriş belgeleri için yapılan müracaat işlemleri ve bu işlemler sırasında gerekli olan dokümanların incelenmesi için yapılan harcamalar.
  3. Belgelendirme Tetkik Ücretleri: Ürünlerin belgelendirilmesi sürecinde yapılan tüm tetkik ve denetim harcamaları.
  4. Yıllık Belge Kullanım ve Yenileme Ücretleri: Alınan belgelerin geçerliliğini korumak amacıyla ödenen yıllık kullanım ve yenileme ücretleri gibi sürekli giderler.

Desteklenen Diğer Gider Kalemleri

Turquality programı, pazara giriş belgeleri desteğinin yanı sıra, şirketlerin uluslararası pazarda başarılı olabilmeleri için gerekli olan diğer harcamaları da desteklemektedir. Bu kapsamda desteklenen diğer bazı gider kalemleri şunlardır:

  1. Stratejik Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri: Şirketlerin uluslararası pazarlarda etkin stratejiler geliştirebilmeleri için aldıkları danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamalar.
  2. Pazar Araştırmaları ve Analizler: Hedef pazarlara yönelik yapılan detaylı araştırmalar ve analizler için yapılan harcamalar.
  3. Marka Tescil ve Koruma Giderleri: Uluslararası marka tescil işlemleri ve bu markaların korunmasına yönelik yapılan harcamalar.
  4. Reklam ve Tanıtım Giderleri: Markanın uluslararası pazarda tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla yapılan reklam ve tanıtım harcamaları.
  5. Eğitim ve Gelişim Programları: Şirket içi yetkinlikleri artırmak amacıyla düzenlenen eğitim ve gelişim programlarına yönelik harcamalar.

Sonuç

Turquality REACH Destek programı, Türkiye'nin markalarını global pazarda güçlü bir konuma taşımak amacıyla kapsamlı destekler sunmaktadır. Pazara giriş belgeleri desteği ve diğer stratejik harcamalar, şirketlerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu desteklerden faydalanarak, şirketinizin marka değerini ve uluslararası pazardaki gücünü artırabilirsiniz.

Turquality REACH Destek programı hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru süreçleri hakkında rehberlik almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Turquality yolculuğunuzda yanınızda olmaktan mutluluk duyarız.