TURQUALITY®'nin Hedefleri

 

- **Marka Potansiyeli: Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.

- **Global Türk Markaları: Firmaların ve markalarının gelişimine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı ile destek olmak.

- **Eğitim Desteği: Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.

- **Olumlu İmaj: Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

- **Marka Bilinci: Türk firmalarının marka bilincini artırmak.

- **Pazar İstihbaratı: Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.

- **İnkübatör ve Katalizör: Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.