İşle ilgili sebeplerden dolayı (ör. ekonomik avantaj, rekabetçi olmak, lojistik) bir firma, bazı imalat işlemlerini üçüncü bir tarafyoluyla dışardan yürütmeye karar verebilir. Firmalar arasındaki bu tür sözleşme türü düzenlemeler çok geniş aralıkta bir terminoloji ile ifade edilir. “Fason imalatçı”, ikinci firmanın birinci firma adına imalat yaptığı zaman, ikinci firma için en sık kullanılan terimdir. Buna ilişkin eylem de fason imalat olarak adlandırılır ve kimya sanayiinde yaygın bir uygulamadır. KKDİK Yönetmeliği fason imalatla ilgili özel hükümler içermemektedir. Ancak, KKDİK Yönetmeliği kapsamında fason imalatçıların bazı yükümlülükleri de olabilir.

Bu bilgi notunun amacı fason imalatçı kavramını ve KKDİK Yönetmeliği kapsamında olabilecek yükümlülüklerini açıklamaktır. Bu belge, ayrıca, ilgili KKDİK gerekliliklerini açıklar. İlave olarak fason imalatçıların ve kendileri adına fason imalat yaptıran firmaların yönetmeliğe uyumlu olmalarını kolaylaştırmak için başlangıç tavsiyeleri içermektedir.

Fason imalat anlaşmaları kapsam ve düzenleme olarak çok farklı olabilirler. Bu tür anlaşmaların, Türkiye’deki imalat faaliyetlerine ilişkin KKDİK yükümlülüklerini açıkça belirtmesi kuvvetle tavsiye edilir.